Series

Gudrun Svensson
Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 67
2009 | 278 p. | Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-628-7661-6

Keywords: etniska grupper | språk | Sverige | Skåne | svenska språket | ungdomsspråk | diskursanalys | partiklar | diskursmarkörer

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05