Series

Ing-Marie Nilsson
Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor.
Lund Studies in Historical Archaeology 12
2009 | 499 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-89578-32-6

Keywords: kyrkor | historia | Sverige | Halland | medeltiden | Norden

I nästan tusen år har kykrkorna varit en del av den kulturmiljö som omger oss. Kyrkorna rymmer kunskap om förflutna landskap, om människors levnadsförhållanden och trosföreställningar, och om hur samhället en gång var organiserat. Forskningen om medeltida kyrkor är sedan länge inte enbart ett studium av byggnaderna i sig.
Denna bok syftar till att bredda frågeställningarna kring medeltida kyrkor i Skandinavien. För att ge perspektiv på detta ämne innehåller boken också en fördjupad studie av de medeltida kyrkobyggnaderna i Halland, vilka utgör ett intressant men relativt försummat källmaterial.

Tryckår: 2009

Hårdband, illustrerad i färg och s/v, 499 s.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05