Series

Hans Andersson, Jes Wienberg (ed.)
Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier
Lund Studies in Historical Archaeology 14
2011 | 111 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-89578-44-9

Keywords: medeltidsarkeologi | Cinthio, Erik,

"Vart är arkeologin om medeltiden på väg - och hur börjar den? I fyra artiklar av yngre forskare belyses medeltidsarkeologin och den historiska arkeologins utveckling och framtid.
Artiklarna behandlar fyra fält som har varit centrala for Erik Cinthio, som etablerade universitetsämnet i Lund och som fyllde 90 år 2011. De centrala fälten är ämnet självt, kyrkan, staden och landsbygden. Boken innehåller dessutom en bibliografi över Erik Cinthios skrifter."

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05