Series

Maria Lindgren
Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. Undersökning av en samtalstyp i arbetslivet
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 56
2001 | 272 p. | Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 91-628-4605-1

Keywords: utvecklingssamtal | svenska språket | samtalsanalys

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05