Series

Daniel Sandström
Tvinga verkligheten till innebörd. Studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige
Critica Litterarum Lundensis 2
2002 | 320 p. | Swedish

ISSN: 1651-2367
ISBN: 91-970946-1-7

”Dikten spjärnar mot verkligheten
och tvingar den till innebörd.
En blåsig bild står spänd mot stormen.
Ord att behärska ett yrande mörker.”

Kjell Espmark, ur ”Värld av ord”, 1961

Sedan debuten 1956 har Kjell Espmark varit en vital aktör inom den svenska litteraturen som författare, litteraturforskare och ledamot i Svenska Akademien. Detta till trots finns det mycket litet skrivet om hans verk, kanske för att hans rikt sammansatta texter är svåra att passa in i det schematiska decennie- och genretänkande som vanligtvis styr hur den svenska litteraturhistorien ordnas. Som poet är han svår att fixera och placera in i ett särskilt skede eller tidstypisk estetik.
I Tvinga verkligheten till innebörd studerar Daniel Sandström Kjell Espmarks poetik så som den framträder i hans poesi mellan åren 1948 och 1975. I avhandlingens första del behandlas den unge Espmark och den huvudsakliga tematik som betecknas som ”förlust av verklighet”. I den andra delen står dikttrilogin Sent i Sverige i centrum.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05