Series

Yrke: begravningsentreprenör

Anna Davidsson-Bremborg
Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering
Lund Studies in Sociology of Religion 2
2002

268 p.
Swedish

ISSN: 1651-4432
ISBN: 91-628-5410-0

Keywords: begravning | begravningsbyråer | begravningsentreprenörer

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05