Series

Kampen för erkännande

Andreas Linderoth
Kampen för erkännande. DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972
Studia historica Lundensia 9
2002

350 p.
Swedish

ISSN: 1650-755X
ISBN: 91-628-5331-7

Keywords: utrikespolitik | historia | Östtyskland | 1949-1972 | Sverige | internationella relationer | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet

DDR blev inte diplomatiskt erkänt av Sverige förrän i december 1972. Den östtyska "kampen" för erkännande började dock mycket tidigare. Sedan mitten av 1950-talet präglades i princip alla relationer mellan DDR och Sverige av denna fråga. Denna avhandling analyserar hur inte bara de begränsade kontakterna med svenska politiker, utan även kulturen, ekonomin, trafikförbindelserna etc. utnyttjades i utrikespolitiken. Även politiska manifestationer och ceremonier om t ex Östersjöveckan, en kultur- och festvecka som arrangerades i den östtyska Rostockregionen, var en viktig del i DDR:s utrikespolitiska ansträngningar gentemot Sverige. Avhandlingen som också diskuterar frågan varför det diplomatiska erkännandet var så viktigt för DDR bygger huvudsakligen på ett omfångsrikt material från de förr stängda arkiven för DDR:s kommunistparti och utrikesministerium. Stora delar av detta material har inte analyserats tidigare.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05