Series

Martine Cardel Gertsen
Gustafs ansigter. Selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab
Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 2
2003 | 384 p. | Danish

ISSN: 2001-9874
ISBN: 91-7061-002-9
Publisher: Makadam

Keywords: Munch-Petersen, Gustaf

Den dansk-svenske poeten Gustaf Munch-Petersen blev en av skandinavisk litteraturs "unga döda" när han stupade som frivillig i spanska inbördeskriget. Men detta är inte den enda bilden vi har av denna modernistiska portalfigur, vars författarskap rymmer en mångfasetterad och komplex självframställning. I denna bok, som illustrerats med Gustaf Munch-Petersens egna målningar och teckningar, tydliggörs genom analyser av danska och svenska dikter några av de litterära ansikten som författaren själv håller fram för läsaren. Se även diktsamlingen solen finns, Centrum för Danmarksstudier 27.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05