Series

"Allt detta lovar jag"

Ingvar Bengtsson
"Allt detta lovar jag" Löftesmomentet vid prästvigning, med särskild hänsyn till debatten om prästeden vid kyrkomötena 1868–1893 och dess senare följder
Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 52
2011

600 p.
Swedish

ISSN: 0346-5438
ISBN: 978-91-7580-567-2
Publisher: Artos & Norma

Keywords: prästämbetet | historia | Sverige | 1800-talet | prästvigning | kyrkohistoria

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05