lunduniversity.lu.se

L'italiano come prima e seconda (madre)lingua

L'italiano come prima e seconda (madre)lingua

Petra Bernardini
L'italiano come prima e seconda (madre)lingua. Indagine longitudinale sullo sviluppo del DP
Études Romanes de Lund 71
2004

Italienska

ISSN: 0347-0822
ISBN: 91-973886-9-6

Keywords: italienska språket | språkinlärning | andraspråksinlärning