Series

Från Nexø till Alakoski

Birthe Sjöberg, Bibi Jonsson, Jimmy Vulovic, Magnus Nilsson (ed.)
Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 29
2011

234 p.
Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 978-91-88396-27-3

Keywords: arbetarlitteratur | historia | Norden | arbetare i litteraturen

Den nordiska arbetarlitteraturen är världsunik. Ingen annanstans har så många arbetarförfattare lyckats erövra en så stark ställning i de nationella litterära offentligheterna och ingen annanstans uppvisar de arbetarlitterära traditionerna en sådan bredd och kvalitet.

I denna antologi lyfts en lång rad författare fram ur den nordiska arbetarlitteraturens historia: Martin Andersen Nexø, Karl Östman, Moa Martinson, Eyvind Johnson, Per Pettersson, Susanna Alakoski och många, många fler. Dessutom undersöks relationerna mellan de nordiska arbetarförfattarna och författare som Peter Weiss, Bertolt Brecht och Gunnar Ekelöf.

Ofta ligger fokus på frågor om litteratur och klass – frågor om hur arbetarlitteraturen både ”svarar” på klassförhållanden och bidrar till att de förklaras. Men lika ofta undersöks hur dessa frågor är sammanflätade med andra frågor.

Table of Contents

 • Anna Williams: Arbetarlitteraturen i seminarierummet. Läsning och samtal om klass och identitet.
 • Beata Agrell: Proletärförfattaren, klassmedvetandet, religionen och demokrati­sering­en av parnassen.
 • Anders Öhman: Arbetarlitteraturen och gestaltningsproblemet. Exemplet Karl Östman.
 • Bo Claesson: Kraften i det lilla. Dom, nåd och försoning i Fabian Månssons roman Rättfärdiggörelsen genom tron i ett samhällsperspektiv.
 • Jimmy Vulovic: Kommunistiska berättelser för barn. Materialism kollektivism och internationalism i Barntidningen 1919–1923.
 • Andrés Brink Pinto: ”Ett svagt ögonblick”. Normer kring klass, genus och sexualitet i en kommunistisk ungdomstidning.
 • Rikard Schönström: Det rena subjektet. En fotnot om proletärens roll i Bertolt Brechts teater.
 • Morten Thing: Kommunismen og arbejderlitteraturen.
 • Anna Forssberg Malm: Solidaritet, identifikation eller gudomlig vrede? Om retoriska utgångspunkter i arbetarlitteratur.
 • Birthe Sjöberg: Kamraten från Nasaret. Kyrka och religion i statarromanen.
 • Per-Olof Mattsson: Eyvind Johnssons brottning med Martin Andersen Nexø.
 • Neal Ashley Conrad Thing: ”Du kommer att få stort sällskap”. Gunnar Ekelöfs paradoxale humanisme.
 • Carl-Eric Johansson: Litteratur i offentlighetens föränderlighet. Exemplet Kurt Salomonson.
 • Lars Gustaf Andersson: Författarens funktioner. Gestaltningen av det litterära arbetet i Motståndets estetik av Peter Weiss.
 • Anker Gemzøe: Barnet i nordisk arbejderlitteratur. Nu och før.
 • Tiina Rosenberg: Säg som det är! Om kön klass och välfärdsstat i Lo Kauppis Bergsprängardottern som exploderade.
 • Åsa Arping: Att göra skillnad. Klass, kön och etnicitet i några av det nya seklets svenska uppväxtskildringar.
 • Magnus Nilsson: Arbetarlitteratur, teori, politik. Utkast till ett marxistiskt program för forskning och undervisning om svensk arbetarlitteratur.
Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05