Series

Etik och känslor

Kenneth Wilson
Etik och känslor. En empirisk studie av skuld- och medkänslor hos gymnasieelever – en prövning av Ortonys teori
Lund Studies in Psychology of Religion 7
2005

213 p.
Swedish

ISSN: 1103-5757
ISBN: 91-974897-1-9

Keywords: skuldkänslor | skamkänslor | empati | tonåringar | attityder | Sverige | etik och moral | psykologi | Ortony, Andrew

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05