Series

Poesiläsning som meningsskapare

Inger Eriksson
Poesiläsning som meningsskapare. En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice
Lund Studies in Ethics and Theology 15
2006

340 p.
Swedish

ISSN: 1102-769X
ISBN: 91-975249-4-8

Keywords: poesi | terapeutisk användning | biblioterapi | kultur i vården | palliativ vård

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05