Series

Kristina Carlsson
Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300
Lund Studies in Historical Archaeology 6
2007 | 252 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-7686-234-6
Publisher: Lunds universitet, Bohusläns museums förlag i samarbete med Västergötlands museum

Keywords: medeltiden | Sverige | Västergötland | Bohuslän | historia

Under perioden 1000-1300 pågick stora förändringar med både politiska och religiösa förtecken i Europa, förändringar som skapade utrymme för nya aktörer. Under denna tid formades de tre nordiska rikena Sverige, Norge och Danmark.

I sin doktorsavhandling ”Var går gränsen?” har Kristina Carlsson valt att undersöka ett område som länge utgjorde gränsen mellan dessa tre riken. Arkeologiska material från dagens Västsverige studeras med syfte att identifiera skillnader i materialen, främst mellan de östra respektive västra delarna av området. Finns här andra typer av gränser, t.ex. mentala, kulturella och topografiska gränser?

Ambitionen har varit att granska den tidiga urbaniseringen i Västsverige med fokus särskilt på Västergötland, identifiera och diskutera platser/områden med centrala funktioner under järnåldern och se i vad mån de nya politiska och religiösa maktstrukturer som växte fram under den tidiga medeltiden förändrat eller raderat gamla mönster.

De arkeologiska materialen från städerna Skara, Lödöse och Kungahälla är primära i diskussionen om den likala och regionala utvecklingen i området under den tidiga medeltiden, de analyseras i förhållande till material som kommer från de kyrkliga miljöerna i undersökningsområdet, här kallade centrala kyrkplatser, ett material som speglar verksamhet och utveckling i bygderna runt om städerna vid samma tid.

Tryckår: 2007
Hårdband, illustrerad i färg, 251 s.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05