Series

Drömmens vin, ordets blod

Per Erik Ljung (ed.)
Drömmens vin, ordets blod. Tolv föredrag om Vilhelm Ekelunds lyrik
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 20
2004

126 p.
Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-19-3

Keywords: Ekelund, Vilhelm, | analys och tolkning | litteraturvetenskap

Det krävs ”drömkrafts dristighet” av den som vågar nalka sig poesin, skriver Vilhelm Ekelund i en anteckning från 1930. ”Poesins höga skola gäller det”, skriver han på ett annat ställe. ”Hvad vill sura ögat där och dess bekymmer!”
Tolv poesiälskare och poesiforskare har här stannat inför var sin text ur Vilhelm Ekelunds starkt profilerade och inflytelserika lyriska författarskap – från Vårbris (1900) till Grekisk bukett (1906) – för tolkning, kommentar eller vidare reflexioner. Ekelunds produktiva sätt att förhålla sig till grekiska epigram tas upp på flera håll, liksom hans sammansatta upplevelse av det moderna livet i storstaden i början av 1900-talet. Själva skapandets mysterium och den adressat man kan tycka sig ana i dikterna får oväntade belysningar. Genrer och litterära konstellationer överskrids, idyllen visar sig vara mindre statisk och menlös än man har tänkt sig och den som blir hyllad av Vilhelm Ekelund blir det sällan på något entydigt sätt. Vid flera tillfällen kommer Baudelaire på tal: det går många linjer kors och tvärs mellan artiklarna i boken. Liksom, ibland lite oväntat, till författare som Viktor Rydberg, Hilda Doolittle, John Cowper Powys, Lotta Olsson, Albert Camus och Charles Bukowski.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05