Series

Risk och historia 2

Gunnar Broberg, Svante Nordin (ed.)
Risk och historia 2. Fyra uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 16
2002

92 p.
Swedish

ISSN: 1102-4313

Keywords: katastrofer | historia | riskhantering

Denna lilla samling uppsatser utgör fortsättningen på den volym som gavs ut i Ugglan som nummer 14, Risk och Historia 1. Där ingick uppsatser bland annat om katastrofen i Lissabon 1755 och om Titanics undergång. Denna nya går vidare på dessa teman men med mindre våldsamma exempel.
Gustav Östberg reflekterar över riskforskningen som vetenskaplig disciplin, Svante Nordin presenterar riskfamiljens begrepp och dess utveckling, Hertha Hanson anknyter till dagens frågor om "moraliska" risker och Gustav Holmberg diskuterar sekelskiftet 1900 och riskhanteringen inom den begynnande meteorologiska vetenskapen. Som synes är det en ganska mångsidig meny - otaliga ytterligare teman kunde visserligen anges.
De här publicerade återgår på anföranden vid en konferens om Risk och historia som avhölls på Biskopshuset i Lund år 2000.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05