Series

Kulturanatomiska studier

Gunnar Broberg (ed.)
Kulturanatomiska studier. Tillägnade Anja Edén och Sten Kindlundh
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 15
2001

181 p.
Swedish

ISSN: 1102-4313

Kulturanatomiska studier ger exempel på den rika historia som anatomiämnet haft vid Lund universitet. Boken erbjuder ett antal inblickar i samspelet mellan humaniora och medicin från 1750-talet och framåt. Ett andra block uppsatser behandlar kulturvetenskaperna sådana de bedrivs idag vid Institutionen för kulturvetenskaper. Bidragen är tillägnade Anja Eden och Sten Kindlundh, nu avgående, högt värderade medarbetare vid institutionen.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05