Series

Påvel Nicklasson
Strävsamma bönder och sturska stormän. Stafsinge och Halland från bronsålder till medeltid
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 35
2001 | 224 p. | Swedish

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-22-01938-3

År 1998 genomfördes stora arkeologiska undersökningar av Stafsinge fornlämning 116 utanför Falkenberg i mellersta Halland. Grävningarna var en del av förberedelserna för byggandet av Västkustbanan och bekostades av Banverket.
Vid utgrävningarna påträffades omfattande och mycket välbevarade boplatslämningar från bronsålder. Dessutom undersöktes delar av en centralplats från järnålder och medeltid.

Påvel Niklasson är filosofie doktor i arkeologi och var grävningsledare vid undersökningarna av fornlämning 116.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05