Series

Munkar och magnater vid Vättern

Lars Ersgård (ed.)
Munkar och magnater vid Vättern. Studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra"
Lund Studies in Historical Archaeology 15
2012

415 p.
Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-89578-46-3

Keywords: Alvastra kloster | historia | medeltiden

De rika jordbruksbygderna i den västra delen av Östergötland var ett centralt område i den äldre medeltidens Sverige. Härifrån stammade några av de stormannasläkter som dominerade det politiska livet i landet under 1100-och 1200-talen. Vid stormansgårdarna uppfördes kyrkor av vilka flera tillhör våra finaste exempel på romansk byggnadskultur och som än idag sätter en säregen prägel på landskapet. Här grundades under 1100-talet ett av de äldsta cistercienserklostren i det medeltida Sverige vars lämningar vittnar om rika kontakter med en kontinentaleuropeisk kyrklig kultur.

Denna bok speglar i fyra längre artiklar detta märkliga skede i Östergötlands historia med särskilt fokus på bygden kring Alvastra och Omberg. Bokens vetenskapliga perspektiv är tvärvetenskapligt och författarna representerar tre olika discipliner: historisk kulturgeografi, konstvetenskap samt historisk arkeologi. Bokens texter behandlar framväxten av ett medeltida stormannadominerat landskap, de många medeltidskyrkorna och deras relation till cistercienserklostret i Alvastra samt klostrets ekonomiska organisation och kulturella inflytande i landskapet.

Texterna har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet ”Det medeltida Alvastra” som under 1990-talet och början av 2000-talet utforskat det medeltida kulturlandskapet kring cistercienserklostret i Alvastra. Detta är projektets avslutande publikation.

Tryckår: 2012
Mjukband, illustrerad i s/v, 416 s.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05