Series

Lars Ersgård (ed.)
Munkar och magnater vid Vättern. Studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra"
Lund Studies in Historical Archaeology 15
2012 | 415 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-89578-46-3

Keywords: Alvastra kloster | historia | medeltiden

De rika jordbruksbygderna i den västra delen av Östergötland var ett centralt område i den äldre medeltidens Sverige. Härifrån stammade några av de stormannasläkter som dominerade det politiska livet i landet under 1100-och 1200-talen. Vid stormansgårdarna uppfördes kyrkor av vilka flera tillhör våra finaste exempel på romansk byggnadskultur och som än idag sätter en säregen prägel på landskapet. Här grundades under 1100-talet ett av de äldsta cistercienserklostren i det medeltida Sverige vars lämningar vittnar om rika kontakter med en kontinentaleuropeisk kyrklig kultur.

Denna bok speglar i fyra längre artiklar detta märkliga skede i Östergötlands historia med särskilt fokus på bygden kring Alvastra och Omberg. Bokens vetenskapliga perspektiv är tvärvetenskapligt och författarna representerar tre olika discipliner: historisk kulturgeografi, konstvetenskap samt historisk arkeologi. Bokens texter behandlar framväxten av ett medeltida stormannadominerat landskap, de många medeltidskyrkorna och deras relation till cistercienserklostret i Alvastra samt klostrets ekonomiska organisation och kulturella inflytande i landskapet.

Texterna har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet ”Det medeltida Alvastra” som under 1990-talet och början av 2000-talet utforskat det medeltida kulturlandskapet kring cistercienserklostret i Alvastra. Detta är projektets avslutande publikation.

Tryckår: 2012
Mjukband, illustrerad i s/v, 416 s.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05