Series

Den idéhistoriska bilden

Gunnar Broberg, Jakob Christensson (ed.)
Den idéhistoriska bilden
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 5
1995

130 p.
Swedish

ISSN: 1102-4313

Bilden utövar ett enormt inflytande på vårt tankeliv. Genom århundradena har den tjänat olika religiösa, vetenskapliga och politiska syften. Idag är dess påverkan troligen större än någonsin. Dagens barn bläddrar flinkt i datorvärldens symbolspråk. De tre stora uppfostringsinstitutionerna filmen, tv och museet arbetar visuellt. Ändå måste det sägas att svenska idéhistorikers förhållande till bilder hittills präglats av ointresse. För att i någon mån råda bot på detta förhållande startade vi hösten 1994 fakultetskursen Den idéhistoriska bilden där idéhistoriker, religionsvetare, konstvetare, bokhistoriker och historiker möttes och lärde av varandra. Denna volym av Ugglan utgör ett urval uppsatser tillkomna under kursen.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05