Series

Vänskapens pris

Staffan Björck
Vänskapens pris. Litteraturvetenskapliga studier
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 7
1995

297 p.
Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-07-X

Vänskapens pris är på samma sätt som Staffan Björcks tidigare Karl XII:s stövlar och Löjliga familjerna en samling lärda och infallsrika essayer från litteraturforskningens vida fält. I boken behandlas poetiska ordmagiker som Bellman, Birger Sjöberg och Nils Ferlin. Här kastas nytt ljus över skriftställarens sociala villkor och diktarens eftermäle, detta att leva som dikt eller att glömmas. Här inbjuds till strövtåg i diktens skugga, vandringar genom bok- och tidningshistorien och upptäcktsfärder genom några av Strindbergs, Hjalmar Bergmans och Pär Lagerkvists stora romaner. En studie om en alliance à trois mellan Victoria Benedictsson, Axel Lundegård och en 23-årig skånsk herrgårdsfröken avslutar volymen.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05