Series

Lund Studies in Medieval Archaeology was an academic series founded by a group of then young scholars and PhD students in 1986, in connection with a festschrift to Professor Erik Cinthio, who founded the discipline in Lund in 1962. The series was published by the Division of Medieval Archaeology at the Department of Archaeology (and Ancient History) at Lund University.
It contained theses, monographs and edited volumes on medieval archaeology by scholars at or affiliated with the department. The editors for the series have been the professors at the department over the years – Hans Andersson, Anders Andrén and most recently Jes Wienberg. The series stopped in 2005 when the discipline was redefined as Historical Archaeology and it was replaced with a new series, Lund Studies in Historical Archaeology.

Lund Studies in Medieval Archaeology was distributed to a number of universities, museums and libraries in Europe.

Redaktör: Jes Wienberg

ISSN: 0283-6874

Sökandet efter en tidsanda

Sökandet efter en tidsanda

Kristina Josefson | Sökandet efter en tidsanda. I spåren efter Absalon | Lund Studies in Medieval Archaeology 38 | 2005

Read more

Medeltid i Ätradalen

Medeltid i Ätradalen

Påvel Nicklasson (ed.) | Medeltid i Ätradalen. En resa i fyra etapper | Lund Studies in Medieval Archaeology 37 | Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Halland | 2005

Read more

Bakom fasaderna

Bakom fasaderna

Gunhild Eriksdotter | Bakom fasaderna. Byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk | Lund Studies in Medieval Archaeology 36 | 2005

Read more

Stadsbor och bönder

Christina Rosén | Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal | Lund Studies in Medieval Archaeology 35 | 2004

Read more

Mellan gåva och marknad

Mellan gåva och marknad

Ingrid Gustin | Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid | Lund Studies in Medieval Archaeology 34 | 2004

Read more

The European Frontier

Jörn Staecker (ed.) | The European Frontier. Clashes and Compromises in the Middle Ages | Lund Studies in Medieval Archaeology 33 | 2004

Read more

Settlement, Shieling and Landscape

Settlement, Shieling and Landscape

Marie Emanuelsson, Stefan Nilsson, Annie Johansson, Susanne Pettersson, Eva Svensson (ed.) | Settlement, Shieling and Landscape. The Local History of a Forest Hamlet | Lund Studies in Medieval Archaeology 32 | 2003

Read more

Experiencing Landscapes

Experiencing Landscapes

Karin Altenberg | Experiencing Landscapes. A Study of Space and Identity in Three Marginal Areas of Medieval Britain and Scandinavia | Lund Studies in Medieval Archaeology 31 | 2003

A study of space and identity in three marginal areas of medieval Britain and Scandinavia. Experiencing Landscapes is a study of new ways of exploring the medieval landscapes of south-west Britain and Scania (southern Sweden) building on recent developments in prehistoric ...

Read more

Biskop och stad

Biskop och stad

Göran Tagesson | Biskop och stad. Aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping | Lund Studies in Medieval Archaeology 30 | 2002

Read more

Skramle

Skramle

Sofia Andersson, Eva Svensson (ed.) | Skramle. The True Story of a Deserted Medieval Farmstead | Lund Studies in Medieval Archaeology 27 | 2002

Read more

Från stad till land

Anders Andrén, Lars Ersgård, Jes Wienberg (ed.) | Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson. | Lund Studies in Medieval Archaeology 29 | 2001

Read more

Kungahälla

Hans Andersson, Kristina Carlsson, Maria Vretemark (ed.) | Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia | Lund Studies in Medieval Archaeology 28 | Bohusläns museum; | 2001

Read more

En kapitalistisk anda

En kapitalistisk anda

Peter Carelli | En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark. | Lund Studies in Medieval Archaeology 26 | 2001

Read more

Huvudgårdar och herravälden

Huvudgårdar och herravälden

Martin Hansson | Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid | Lund Studies in Medieval Archaeology 25 | 2001

Under medeltiden var frälset en privilegierad grupp i samhället. Genom att gå i kungens tjänst som riddare och väpnare slapp man betala skatt. Den lokale fräl-semannen var samtidigt lokalsamhällets makthavare. Ett av de svenska landskap som var speciellt rikt på frälsemän var Småland. ...

Read more

Faxeholm i maktens landskap

Faxeholm i maktens landskap

Mats Mogren | Faxeholm i maktens landskap. En historisk arkeologi | Lund Studies in Medieval Archaeology 24 | 2000

Read more

Rex regum et dominus dominorum

Jörn Staecker | Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden | Lund Studies in Medieval Archaeology 23 | 1999

Från skärva till kärl

Från skärva till kärl

Magnus Elfwendahl | Från skärva till kärl. Ett bidrag till vardagslivets historia i Uppsala. | Lund Studies in Medieval Archaeology 22 | 1999

Read more

Människor i utmark

Eva Svensson | Människor i utmark | Lund Studies in Medieval Archaeology 21 | 1998

Outland Use in Preindustrial Europe

Outland Use in Preindustrial Europe

Hans Andersson, Lars Ersgård, Eva Svensson (ed.) | Outland Use in Preindustrial Europe | Lund Studies in Medieval Archaeology 20 | 1998

Read more

Visions of the Past

Visions of the Past

Hans Andersson, Peter Carelli, Lars Ersgård (ed.) | Visions of the Past. Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology | Lund Studies in Medieval Archaeology 19 | 1997

Read more

Castella Maris Baltici 2

Castella Maris Baltici 2

Magnus Josephson, Mats Mogren (ed.) | Castella Maris Baltici 2 | Lund Studies in Medieval Archaeology 18 | 1996

Read more

Lindholmen

Lindholmen

Jes Wienberg, Mats Mogren (ed.) | Lindholmen. Medeltida riksborg i Skåne | Lund Studies in Medieval Archaeology 17 | 1995

Read more

Kyrkor och herravälde

Mats Anglert | Kyrkor och herravälde. Från kristnande till sockenbildning i Skåne | Lund Studies in Medieval Archaeology 16 | 1995

Norrbotten, Sverige och medeltiden

Norrbotten, Sverige och medeltiden

Thomas Wallerström | Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi. D. 2, Bilagor / med bidrag av Margareta Backe, Ulf Segerström och Maria Vretemark | Lund Studies in Medieval Archaeology 15:2 | 1995

Read more

Norrbotten, Sverige och medeltiden

Thomas Wallerström | Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi | Lund Studies in Medieval Archaeology 15:1 | 1995

Maktens boningar

Anna-Lena Eriksson | Maktens boningar. Norska riksborgar under medeltiden | Lund Studies in Medieval Archaeology 14 | 1995

The Study of Medieval Archaeology

Hans Andersson, Jes Wienberg (ed.) | The Study of Medieval Archaeology. European symposium for Teachers of Medieval Archaeology, Lund 11–15 June 1990 | Lund Studies in Medieval Archaeology 13 | 1993

Romanske vesttårne, deres indretning og funktion

Romanske vesttårne, deres indretning og funktion

Henrik Jacobsen | Romanske vesttårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i det middelalderlige Danmark øst for Storebælt | Lund Studies in Medieval Archaeology 12 | 1993

Read more

Den gotiske labyrint

Den gotiske labyrint

Jes Wienberg | Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark | Lund Studies in Medieval Archaeology 11 | 1993

Den gotiske labyrint fokuserer på det voldsomme byggeri ved kirkerne i tiden op til reformationen. Var det et udtryk for økonomisk velstand, øget fromhed eller kirkens krise? Kan byggeriet beskrives som en overgang fra romansk til gotisk? Hvordan blev kirkerne forandret? Hvad var den ...

Read more

Medeltida husbyggande

Jan-Erik Augustsson (ed.) | Medeltida husbyggande. Symposium i Lund, november 1989 | Lund Studies in Medieval Archaeology 9 | 1992

Moneta nostra

Moneta nostra

Henrik Klackenberg | Moneta nostra. Monetariseringen i medeltidens Sverige | Lund Studies in Medieval Archaeology 10 | 1992

Read more

Kyrkobyggnad, kult och samhälle

Rikard Holmberg | Kyrkobyggnad, kult och samhälle. Landskyrkan i Lunds forna ärkestift genom tiderna | Lund Studies in Medieval Archaeology 8 | 1990

Pilgrimsmärken och vallfart

Lars Andersson | Pilgrimsmärken och vallfart. Medeltida pilgrimskultur i Skandinavien | Lund Studies in Medieval Archaeology 7 | 1989

Dendrokronologi och medeltida kyrkor

Dendrokronologi och medeltida kyrkor

Barbro Sundner (ed.) | Dendrokronologi och medeltida kyrkor. Symposium i Lund 11–13 april 1988 | Lund Studies in Medieval Archaeology 6 | 1989

Read more

By, huvudgård och kyrka

Hans Andersson, Mats Anglert (ed.) | By, huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsområdets medeltid | Lund Studies in Medieval Archaeology 5 | 1989

“Vår marknad i Skåne”

“Vår marknad i Skåne”

Lars Ersgård | “Vår marknad i Skåne”. Bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden | Lund Studies in Medieval Archaeology 4 | 1989

Read more

Information through sherds

Information through sherds

Anders Lindahl | Information through sherds. A case study of the early glazed earthenware from Dalby, Scania | Lund Studies in Medieval Archaeology 3 | 1986

Read more

Ränderna går aldrig ur

Leifh Stenholm | Ränderna går aldrig ur. En bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid | Lund Studies in Medieval Archaeology 2 | 1986

Medeltiden och arkeologin

Anders Andrén (ed.) | Medeltiden och arkeologin. Festskrift till Erik Cinthio | Lund Studies in Medieval Archaeology 1 | 1986

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05