lunduniversity.lu.se

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Mattias Karlsson
Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift
Skånsk senmedeltid och renässans 23
2015

Svenska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 978-91-980551-3-9

Borrow this bookRead this book