Series

Litteraturens makt

Birthe Sjöberg (ed.)
Litteraturens makt
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 18
2000

260 p.
Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-17-7

Keywords: litteratur och samhälle

Har litteraturen makt att påverka människan och samhällsutvecklingen? Är det verkligen så att litteraturen har hjälpt till att avskaffa slaveriet i Amerikas sydstater eller att ge svenskarna religiös mötesfrihet? Kan den ha skadat äktenskapet som institution eller gett avgörande synpunkter inom barnuppfostran? Har den inspirerat FN i miljöfrågor, gett svenskarna dräpande argument i kärnkraftsdebatten eller fungerat som en varnande röst inför den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen?
I boken belyses dessa frågor om litteraturens makt genom studier av äldre verk som Robinson Crusoe, Det går an, Onkel Toms stuga och Fribytaren på Östersjön – men också genom studier av yngre som Tage Danielssons välkända monolog om kärnkraften, Rolf Edbergs ekosofiska författarskap och moderna populära romaner.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05