Series

Marie Cronqvist, Gunhild Eriksdotter, Charlotte Hagström, Max Liljefors, Frans Mossberg, Robert Willim
Virtualiteter. Sex essäer
Hex 1
2006 | Swedish

ISSN: 1654-4811
ISBN: 978-91-976434-0-5

Keywords: virtuell verklighet

HEX är en verksamhet vid Lunds universitet där humanistiska forskare samlas för att experimentera med samarbetsformer och gestaltning av forskning. I denna skrift har sex av dessa forskare skrivit essäer som alla tar sin utgångspunkt i termen virtualitet.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05