Series

Katalin Schmidt Sabo
Den medeltida byns sociala dimensioner
Lund Studies in Historical Archaeology 1
2006 | 320 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 91-22-02140-X

Keywords: byar | sociala aspekter | historia | Norden | medeltiden | England

Den medeltida byns sociala dimensioner är en sammanläggningsavhandling som består av fem fristående studier. Två av studierna är publicerade i volymen med samma namn som avhandlingen, tillsammans med en sammanfattande syntes som behandlar alla fem texterna. De övriga tre studierna finns samlade i boken Vem behöver en by? Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år (Schmidt Sabo 2001).

Mina fem studier har det gemensamt att de alla undersöker den medeltida byns sociala dimensioner, men de gör det utifrån olika utgångspunkter. De brottas med frågor kring byarnas funktion, relationen mellan individ och kollektiv, sambandet mellan övergripande ideologier, samhällsprocesser och strukturer - och den enskilda människans livsvillkor.

Andra centrala komponenter i studierna är rummets och den byggda miljöns betydelse för den sociala organisationen, samt interaktionen mellan samhällets olika delar.
Syftet med avhandlingen var att undersöka byarnas roll och funktion i den medeltida samhällsutvecklingen, bl.a. hur byarna kunde verka strukturerande på människor, landskap och produktion.

Särskild uppmärksamhet var riktad mot de sociala dimensionerna av bylivet, däribland hur genusrelationerna har använts för att reglera bybornas relationer till varandra och till omvärlden.

Målet var även att undersöka den omfattande bybildningen som genomfördes i Skåne under vikingatid och tidig medeltid, för att se vilka sociala konsekvenser den förde med sig. Särskild uppmärksamhet var riktad mot den arkeologiska undersökningen i byn Kyrkheddinge i sydvästra Skåne.

Resultatet från flera humanistiska och sociala discipliner som arkeologi, historia, etnologi, sociologi, kulturgeografi, konsthistoria och genusvetenskap har använts i avhandlingen.

Tryckår 2005

Mjukband, illustrerad i s/v, 229 s.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05