Series

Hanne Sanders
Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige
Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 13
2006 | 79 p. | Swedish

ISSN: 2001-9874
ISBN: 978-91-7061-027-1
Publisher: Makadam

Keywords: nationell identitet | Danmark | Sverige | historiebruk

Danmark – hur funkar det? Vilken kunskap har vi egentligen om grannlandet – och vad grundar sig bara på populära myter? Är vi så lika som vi tror?
Sverige och Danmark har många uppenbara och omedelbara likheter: nordiska välfärdsstater, framgångsrika inom ett antal industriella och kulturella segment, med populära kungafamiljer och stabila demokratiska traditioner. Men likväl rör sig svenskar och danskar med olika system på många plan, från diskning till demokrati. De skillnader som man i dag ser mellan länderna har inte uppstått över en natt, men de är inte heller uttryck för egenskaper rotade i folksjälen, vilket annars ofta är den bild man får när man läser i svenska medier om det typiskt danska.
Hanne Sanders visar hur historien används i dag i de bägge länderna och hur man med historiens hjälp kan se skillnaderna som delar av ett större mönster och därigenom kanske också förstå dem. Det fruktbara i att vara nyfiken på Danmark i Sverige bygger just på att de två länderna är så lika men ändå så olika. Mötet mellan danskt och svenskt skärper fokus på viktiga aspekter på hur de två samhällena fungerar. Om man börjar med att vara nyfiken på Danmark slutar man med att bli klokare på Sverige.
Hanne Sanders svarar också på läsarfrågor i tidningen Metro om älgar och lucior, berättar om Öresundsregionen och hur Skåne blev svenskt, avfärdar diverse myter om byråkrati kontra ”hygge” och ger konkreta tips på hur man kan ta sig förbi kulturella skillnader i umgänget brödrafolken emellan.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05