Series

Pär Nilsson
Bildliga betydelser i SAOB. Om beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer analyserad ur ett kognitivt semantiskt perspektiv
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 79
2019 | 150 p. | Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-8889-922-4, 978-91-8889-922-5

Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000 gånger på ordbokens spalter. Trots det är de redaktionella anvisningarna vaga om hur den semantiska analysen av sådant språk ska genomföras. I den här avhandlingen undersöks vad en bildlig betydelse i SAOB är för något – vad döljer sig bakom etiketten bildl.?

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05