lunduniversity.lu.se

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Martin Nykvist
Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978
Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 65
2019

Svenska

ISSN: 0346-5438
ISBN: 978-91-88909-24-4, 978-91-983171-7-6

Borrow this bookRead this book