Series

Tommy Bruhn
Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser.
Studia Rhetorica Lundensia 3
2018 | 320 p. | Swedish

ISSN: 2002-2018
ISBN: 978-91-86093-32-7, 978-91-86093-31-0
Publisher: Retorikförlaget

Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan möjliggöra. Avhandlingens utgångspunkt är att uttryck är meningsfulla och fundamentalt sociala handlingar, som alltid är en del av en pågående social dialog. Som sådana, kan ett uttryck förstås som retoriskt flertydigt om det kan betyda olika saker för olika publiker i sin yttringskontext.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05