Series

Berättelser, retorik och medier

Tommy Bruhn (ed.)
Berättelser, retorik och medier. Texter till minne av Sofi Qvarnström
Studia Rhetorica Lundensia 5
2020

191 p.
Swedish

ISSN: 2002-2018
ISBN: 978-91-89213-04-3, 978-91-89213-05-0

Sofi Qvarnström var lektor i retorik vid Lunds universitet. Hon avled i augusti 2018. Hon var en person som berörde många, både som akademiker och som medmänniska. Berättelser, retorik och medier samlar elva texter skrivna av vänner och kollegor till Sofi. Texterna tar sina utgångspunkter i hennes forskningsintressen, hennes lärargärning och i de existentiella frågor som väcks i samband med att en närstående rycks bort.

Boken är indelad efter Sofis teoretiska infallsvinklar och hennes empiriska intressen. I bokens första del behandlas berättandet – såväl de berättelser vi delar med våra medmänniskor och berättandets retorik i sakprosa och bilder. Bokens andra del behandlar medier och retorik, dels hur medieformer påverkar det som kommuniceras i dem, dels retoriska principer för argumentation. I bokens avslutande del behandlas teman från moderniseringen av Sverige. Här får vi ta del av diskussioner om litteraturen och scenkonsten i förhållande till kvinnokampen, och om betydelsen av före- och framställningar om Norrland.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05