Series

Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690

David Gudmundsson
Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690. Utgiven med inledning, noter och register
Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 12
2016

82 p.
Swedish

ISSN: 0455-0196
ISBN: 978-91-983171-2-1

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05