Series

Teaching History, Learning Piety

Teaching History, Learning Piety

Hege Markussen | Teaching History, Learning Piety. An Alevi Foundation in Contemporary Turkey | Sekel bokförlag | Sekel Bokförlag | 2012

Read more

Våldets väsen

Våldets väsen

Christopher Collstedt | Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige | Sekel bokförlag | Sekel Bokförlag | 2012

Read more

Visuell fostran

Visuell fostran

Mats Jönsson | Visuell fostran. Film- och bildverksamheten i Sverige 1939–1945 | Sekel bokförlag | Sekel Bokförlag | 2011

Andra världskriget utgör den mest genomforskade perioden i svensk historia. Med några få undantag har emellertid hittillsvarande undersökningar undvikit en av de viktigaste ingångarna till en djupare förståelse för dessa unika år – bilderna. Med Sveriges statligt sanktionerade ...

Read more

Taming the Prophets

Taming the Prophets

Martin Kjellgren | Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden | Sekel bokförlag | Sekel Bokförlag | 2011

In may 1619, the Finnish astrologer Sigfridus Aronus Forsius (d. 1624) was examined by clerical authorities. In de verdict, astrology was rejected as a pagan craft, forbidden for anyone who wanted to be called a Christian. Still, astrology was inseparable from the scholarly ...

Read more

Krigets salt

Krigets salt

Thomas Kaiserfeld | Krigets salt. Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid | Sekel bokförlag | 2009

Krigets salt Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid. Ända sedan eldvapen kom i bruk under medeltiden har salpeter varit av stor militär betydelse eftersom det utgör huvudbeståndsdelen i krut. För att ...

Read more

Til at stwdera läkedom

Til at stwdera läkedom

Gunnar Broberg (ed.) | Til at stwdera läkedom. Tio studier i svensk medicinhistoria | Sekel bokförlag | 2008

Tusen år av svensk läkekonst och medicinsk forskning är ämnet för denna antologi. I tio studier erbjuder några av våra mer namnkunniga ide- och lärdomshistoriker fascinerande läsning om bland annat skendödens historia, religionens makt, människomaskiner, pesten, kurorter samt synen på ...

Read more

Den allrakäraste fienden

Den allrakäraste fienden

Ainur Elmgren | Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939 | Sekel bokförlag | 2008

Den första republikens Finland föddes ur ett världskrig och gick under i ett världskrig. Sverige gled in i ännu ett sekel av sorglös fred och välstånd på andras bekostnad. Så såg det i alla fall ut på andra sidan Östersjön. Den finländska pressen levde i symbios med den rikssvenska. ...

Read more

Tullbergska rörelsen

Tullbergska rörelsen

Magnus Olofsson | Tullbergska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869 | Sekel bokförlag | 2008

Mellan 1867 och 1869 försökte hundratals människor från skånska godsbygder med hjälp av skatteansökningar, arbetsnedläggelser och vardagligt motstånd vinna äganderätt till ett stort antal arrendegårdar som tillhörde inalles ett tjugotal skånska storgods. De hävdade att gårdarna i ...

Read more

Eldens återsken

Eldens återsken

Lina Sturfelt | Eldens återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld | Sekel bokförlag | 2008

Första världskriget ses idag som en meningslös, tragisk konflikt där alla var offer. Men medan kriget pågick var en sådan tolkning långtifrån den enda. I Eldens återsken undersöks hur den stora katastrofen formade svenska föreställningar om krig, neutralitet och modernitet från ...

Read more

Duellanten och rättvisan

Duellanten och rättvisan

Christopher Collstedt | Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede | Sekel bokförlag | 2007

Duellen var under äldre tid en form av privat hämnd och en ritual för upprättelse inom den svenska adeln. Genom sträng lagstiftning, de så kallade duellplakaten, försökte staten under 1600-talet utrota bruket av dueller som uttryck för den adliga ståndsideologin och ...

Read more

Den dubbla blicken

Den dubbla blicken

Harald Gustafsson, Fredrik Persson, Charlotte Tornbjer, Anna Wallette (ed.) | Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena krings sekelskiftet 1900 | Sekel bokförlag | 2007

År 1905 arrangerades det första nordiska historikermötet i Lund. Mötet blev till viss del ett misslyckande eftersom norrmännen uteblev på grund av den svensk-norska unionskrisen. Några få finländare medverkade men de hade sin politiska och historieteoretiska uppmärksamhet riktad åt ...

Read more

En fiende till civilisationen

En fiende till civilisationen

Tommy Gustafsson | En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet | Sekel bokförlag | 2007

En fiende till civilisationen Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet. Åren kring 1920 gjorde svensk film succé. Svenska filmer exporterades över hela världen och åtnjöt konstnärligt anseende. Perioden har mytologiskt kallats för ...

Read more

Näten på Limhamn

Näten på Limhamn

Johan Lundin | Näten på Limhamn. Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914 | Sekel bokförlag | 2007

Read more

"Judarnas Wagner"

"Judarnas Wagner"

Henrik Rosengren | "Judarnas Wagner" Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950 | Sekel bokförlag | 2007

Fredagen den 2 februari 1929 kunde läsarna av den stockholmska dagspressen ta del av en sensation inom kulturlivet, ett slagsmål mellan två inflytelserika tonsättare och musikkritiker, den svensk-judiske Moses Pergament och Wilhelm Peterson-Berger. Handgemänget hade utlösts av att ...

Read more

Med livet som insats

Med livet som insats

Henrik Rosengren, Johan Östling (ed.) | Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre | Sekel bokförlag | 2007

Går det att göra vetenskap av livet? I denna antologi ges en helhetsbelysning av biografin som humanistisk genre. Initierat och uppslagsrikt diskuterar en lång rad av de ledande forskarna på området biografins återkomst och pånyttfödelse i samtida humanistisk forskning, dess metoder ...

Read more

Lyckolandet

Lyckolandet

Joachim Östlund | Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott | Sekel bokförlag | 2007

Varje nytt år skulle befolkningen I stormaktstidens Sverige lyssna till de kungliga böndagsplakat som lästes upp i rikets kyrkor. Där informerades om riksdagar och gavs förklaringar till krig och kriser. Där beskrevs även grunden för rikets gemensamskap och Sverige gestaltades gärna ...

Read more

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige

Anders Jarlert | Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945 | Sekel bokförlag | 2006

Det har sagts att svenska myndigheter länge principiellt avböjde, men så småningom av praktiska skäl accepterade, den skillnad mellan "arier" och "judar" som införts i det nazistiska Tyskland. I verkligheten accepterade UD:s rättsavdelning omedelbart raslagarnas definitioner ...

Read more

The Holocaust on Postwar Battlefields

The Holocaust on Postwar Battlefields

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (ed.) | The Holocaust on Postwar Battlefields. Genocide as Historical Culture | Sekel bokförlag | 2006

Read more

Holocaust Heritage

Holocaust Heritage

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (ed.) | Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures | Sekel bokförlag | 2004

Read more

Sagans svenskar

Sagans svenskar

Anna Wallette | Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år | Sekel bokförlag | 2004

Vikingatiden har ofta betraktats som nordbornas och svenskarnas äldsta minne, en grund för vår nationella identitet. Från 1600-talets senare del till 1960-talet har sagornas svenskar betraktats som allt från svenska göter, skandinaver, germaner och till och med norsk-isländska ...

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05