Series

Ögonblick

Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström (ed.)
Ögonblick. En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten
Lund Studies in Educational Sciences 16
2021

312 p.
Swedish

ISSN: 2002-6323
ISBN: 978-91-89213-45-6, 978-91-89213-46-3

Vi människor möts alltid i ett sammanhang. Och för att förstå dem vi möter måste vi samtidigt förstå sammanhanget. Och bli överens om det. Den här boken handlar om sådana situationer, ögonblick, där människor möts. Det kan vara för att lära sig cykla, för att övertyga en rättsinstans om den egna förträffligheten som förälder eller för att hålla sams med en granne. Det kan också, bland mycket mer, vara för att begripa varför man just stämde in i ett hånskratt riktat mot sig själv eller den yttersta innebörden av att säga Jag älskar dig.
Vi som skrivit den här boken har alla i olika sammanhang mött bokens mottagare: professor Anders Persson, Lunds universitet. Och vi har alla, med honom, ställt den där frågan: Vad pågår här?

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05