Series

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet

Erik Zillén
Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie
2020

672 p.
Swedish

ISBN: 9789170612985
Publisher: Makadam förlag

Fablerna om vargen och tranan, om hunden med köttstycket och om åsnan i lejonhuden var för många svenskar under äldre tid lika välbekanta som de bibliska berättelserna.

Med Fabelbruk i svensk tidigmodernitet öppnar Erik Zillén, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, portarna till en rik och idag till stora delar bortglömd genrehistoria. Utgångspunkt för studien är den tidigmoderna kulturens bruksorienterade förhållande till litteratur. Det omfattande textmaterial som undersöks vittnar om att den aisopiska fabeln, en episk kortgenre med rötter i den grekiska antiken, blev föremål för ett intensivt och mångsidigt bruk i Sverige mellan 1530 och 1800. Fabler användes i skolornas språkundervisning, utnyttjades för att förmedla moraliska normer, tjänstgjorde som exempelberättelser i andra texter och kom i takt med den mediala utvecklingen att anlitas i politisk debatt och litterär polemik.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05