Series

Nordens historiker

Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad, Hanne Sanders (ed.)
Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson
Studia historica Lundensia 28
2018

313 p.
Swedish

ISSN: 1650-755X
ISBN: 978-91-88473-59-2, 978-91-88473-60-8

Nordens historiker är en festskrift tillägnad Harald Gustafsson, professor i historia vid Lunds universitet. Boken samlar forskare från hela Norden och visar på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har varit kännetecknande för Harald Gustafssons forskargärning och inspirerat de medverkande författarna till att prova nya vägar.
Bokens fyra redaktörer är alla verksamma i Lund.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05