Series

Sanjin Pejkovic
Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm
Critica Litterarum Lundensis 17
2019 | 363 p. | Swedish

ISSN: 1651-2367
ISBN: 978-91-88899-15-6, 978-91-88899-16-3

Det förflutna är ett främmande land analyserar filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito. Tematiskt berörs medierade minnen och minneskonflikter av Tito och landet. Studien undersöker huruvida de utvalda filmernas syn på det förflutna överensstämmer eller är i konflikt med rådande ideologiska skiftningar efter kommunismens fall. Avsikten med studien är att nyansera och kritiskt granska parallella minnesspår i en region som saknar en enhetlig syn på det förflutna.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05