lunduniversity.lu.se

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Göte Paulsson, Sten Skansjö (red.)
Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650
Skånsk senmedeltid och renässans 25
2017

Svenska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 978-91-980551-7-7

Borrow this bookRead this book