Series

Mikael Berger
Objekt i svenskans historia. En studie av varierande objektsplacering i fornsvenska
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 83
2022 | 345 p. | Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-89415-50-8, 978-91-89415-49-2

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05