Series

Påvel Nicklasson
Från Lund till London och Paris. Om Sven Nilsson, vildestadiet och resan 1836
Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 36
2021 | 428 p. | Swedish

ISSN: 0065-1001
ISBN: 9789189213425

Den här boken handlar om hur jordens, livets, människans och civilisationens historia hamnade på samma tidslinje och hur människan fick en lång historia bortom de äldsta texternas vittnesbörd, en förhistorisk tid. Boken handlar också om hur tyska, franska och brittiska tanketraditioner smälte samman i studiet av forntiden. De två synteserna bildar den vetenskapliga arkeologins grund. Mannen bakom förändringarna var professorn i naturalhistoria vid Lunds universitet, Sven Nilsson (1787-1883), som presenterade sin forskning i avhandlingen Skandinaviska Nordens ur-invånare. För att kunna skriva
sin banbrytande bok gjorde Nilsson år 1836 en studieresa till England och Frankrike. Min bok handlar om Nilsson, Nilssons resa och Nilssons bok.
Påvel Nicklasson är docent i arkeologi vid Lunds universitet och har krupit fram ur Sven Nilssons kappa.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05