Series

Lars-Olof Delsing, Bo-A. Wendt (ed.)
Studier i svensk språkhistoria 16. Främmande inflytande på svenska språket
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 85
2023 | 226 p. | Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-89415-77-5, 978-91-89415-78-2

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05