Series

Frusna ögonblick

Henrik Gerding, Lovisa Brännstedt, Renée Forsell (ed.)
Frusna ögonblick. Essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati
Archaeology@Lund 4
2018

141 p.
Swedish

ISSN: 1654-4463
ISBN: 978-91-88473-89-9, 978-91-88473-90-5

Frusna ögonblick är en samling essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati. Vänboken samlar flertalet av de presentationer som hölls vid ett symposium till hennes ära när hon lämnade posten som professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet i juni 2018. Bidragen spänner över ett ämnes-mässigt brett fält – från romersk bildkultur till europisk klassicism – och knyter an till Anne-Marie Leander Touatis egen forskning.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05