lunduniversity.lu.se

Är det detta som kallas postmodernism?

Är det detta som kallas postmodernism?

Victor Malm
Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning
Non-serial books – Languages and Literature
2019

Svenska

ISBN: 978 91 7247 554 0