lunduniversity.lu.se

Sekel bokförlag

Våldets väsen

Våldets väsen

Christopher Collstedt | Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige | Sekel Bokförlag | 2012

Read more

Teaching History, Learning Piety

Teaching History, Learning Piety

Hege Markussen | Teaching History, Learning Piety. An Alevi Foundation in Contemporary Turkey | Sekel Bokförlag | 2012

Read more

Visuell fostran

Visuell fostran

Mats Jönsson | Visuell fostran. Film- och bildverksamheten i Sverige 1939–1945 | Sekel Bokförlag | 2011

Read more

Taming the Prophets

Taming the Prophets

Martin Kjellgren | Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden | Sekel Bokförlag | 2011

Read more

Krigets salt: Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid

Krigets salt: Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid

Thomas Kaiserfeld | Krigets salt: Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid | 2009

Read more

Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

Ainur Elmgren | Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939 | 2008

Read more

Tullbergska rörelsen

Tullbergska rörelsen

Magnus Olofsson | Tullbergska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869 | 2008

Read more

Eldens återsken

Eldens återsken

Lina Sturfelt | Eldens återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld | 2008

Read more

Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott

Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott

Joachim Östlund | Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott | 2007

Read more

Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede

Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede

Christopher Collstedt | Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede | 2007

Read more

Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena krings sekelskiftet 1900

Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena krings sekelskiftet 1900

Harald Gustafsson, Fredrik Persson, Charlotte Tornbjer, Anna Wallette (red.) | Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena krings sekelskiftet 1900 | 2007

Read more

En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

Tommy Gustafsson | En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet | 2007

Read more

Näten på Limhamn

Näten på Limhamn

Johan Lundin | Näten på Limhamn. Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914 | 2007

Read more

"Judarnas Wagner"

"Judarnas Wagner"

Henrik Rosengren | "Judarnas Wagner" Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950 | 2007

Read more

Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre

Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre

Henrik Rosengren, Johan Östling (red.) | Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre | 2007

Read more

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945

Anders Jarlert | Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945 | 2006

Read more

The Holocaust on Postwar Battlefields

The Holocaust on Postwar Battlefields

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (red.) | The Holocaust on Postwar Battlefields. Genocide as Historical Culture | 2006

Read more

Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures

Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (red.) | Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures | 2004

Read more

Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år.

Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år.

Anna Wallette | Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år. | 2004

Read more