lunduniversity.lu.se

Fashion Studies: Introduction to Fashion Studies

MODA15

Course code: MODA15
Swedish title: Modevetenskap: Introduktion till modevetenskap
ECTS credits: 7.5
Programme affiliation: Part of Kandidatprogram i modevetenskap

Study period: autumn 2019
Type of studies: full time, day
Language of instruction: Swedish

Information

Kursen ger en introduktion till programmets innehåll och upplägg och visar på modevetenskapens bredd som flervetenskapligt område utifrån bl.a. historiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Kursen ger en första övergripande presentation av några centrala begrepp, frågeställningar och teman som under programmet kommer att studeras och fördjupas. Den introducerar några grundläggande akademiska undervisnings- och studieformer som förekommer i programmet och inleder ett samtal om modevetarens identitet och kompetensområden. Vidare ger kursen en kort presentation av modevetenskapens framväxt och etablering inom det svenska högskolesystemet.

Kursen behandlar vidare modets förhållande till kläder och till föreställningar om könsskillnader, stånd och klass. I kursen diskuteras kläders betydelse som social markör och symbol, liksom modets roll i övergången från ståndssamhälle till modernt konsumtions- och klassamhälle. Mode sätts i relation till andra estetiska kulturyttringar och placeras översiktligt in i ett stilhistoriskt och idéhistoriskt sammanhang från ca 1350 till och med 1780-talet. Frågor om modets ursprung diskuteras.

Kursen ingår i kandidatprogrammets första termin.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions