lu.se

Modevetenskap: Introduktion till modevetenskap

MODA15

Kurskod: MODA15
Engelsk titel: Fashion Studies: Introduction to Fashion Studies
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Kandidatprogram i modevetenskap

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Ort: Helsingborg
Studiesätt: heltid, dagtid

Information

Kursen ger en introduktion till programmets innehåll och upplägg och visar på modevetenskapens bredd som flervetenskapligt område utifrån bl.a. historiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Kursen ger en första övergripande presentation av några centrala begrepp, frågeställningar och teman som under programmet kommer att studeras och fördjupas. Den introducerar några grundläggande akademiska undervisnings- och studieformer som förekommer i programmet och inleder ett samtal om modevetarens identitet och kompetensområden. Vidare ger kursen en kort presentation av modevetenskapens framväxt och etablering inom det svenska högskolesystemet.

Kursen behandlar vidare modets förhållande till kläder och till föreställningar om könsskillnader, stånd och klass. I kursen diskuteras kläders betydelse som social markör och symbol, liksom modets roll i övergången från ståndssamhälle till modernt konsumtions- och klassamhälle. Mode sätts i relation till andra estetiska kulturyttringar och placeras översiktligt in i ett stilhistoriskt och idéhistoriskt sammanhang från ca 1350 till och med 1780-talet. Frågor om modets ursprung diskuteras.

Kursen ingår i kandidatprogrammets första termin.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.