lunduniversity.lu.se

Word Order in Övdalian

Word Order in Övdalian

Piotr Garbacz
Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change.
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 70
2010

Engelska

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-628-8068-2

Keywords: älvdalsmål | ordföljd

Borrow this bookRead this book

Läs mer om boken