lu.se

Word Order in Övdalian

Word Order in Övdalian

Piotr Garbacz
Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change.
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 70
2010

Engelska

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-628-8068-2

Ämnesord: älvdalsmål | ordföljd

Låna bokenLäs boken

Läs mer om boken