Series

Archaeology@Lund is an academic webbseries founded 2007 by Professor Kristina Jennbert. The series contains reports, surveys, and scientific minor publications.

Editor: Fredrik Ekengren

ISSN: 1654-4463

Heraqla, between the dream of Harun Al Rashid and the nightmare of the looters

Anas Al Khabour | Heraqla, between the dream of Harun Al Rashid and the nightmare of the looters | Archaeology@Lund | 2022

Read more

Frusna ögonblick

Frusna ögonblick

Henrik Gerding, Lovisa Brännstedt, Renée Forsell (ed.) | Frusna ögonblick. Essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati | Archaeology@Lund 4 | 2018

Frusna ögonblick är en samling essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati. Vänboken samlar flertalet av de presentationer som hölls vid ett symposium till hennes ära när hon lämnade posten som professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet i juni 2018. Bidragen ...

Read more

Visioner i landskapet 1 och 2

Visioner i landskapet 1 och 2

Ewa Ryberg | Visioner i landskapet 1 och 2. En materialsammanställning av hällkistorna i Göteryd socken och i Kronobergs län / Hällkistkatalog Göteryd socken i Kronobergs län | Archaeology@Lund 2 | 2008

Read more

Mötesplatser

Mötesplatser

Björn Nilsson, Peter Skoglund, Eva Svensson | Mötesplatser. På väg mot en samlad natur- och kulturmiljövård | Archaeology@Lund | 2008

Read more

Arkeologins många roller och praktiker

Arkeologins många roller och praktiker

Emma Bentz, Elisabeth Rudebeck, Per Lekberg, Ola W. Jensen, Catrin Sandberg, Anita Synnestvedt, Elisabet Regner, Kathrine Eikrem, Leif Häggström, Roger Edenmo | Arkeologins många roller och praktiker. Två sessioner vid VIII Nordic TAG i Lund 2005 | Archaeology@Lund | 2007

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05