Series

Attachment och förlåtelse

Mathias Svenning
Attachment och förlåtelse. Attachmentmönsters betydelse för individens tankar, känslor och beteenden inför förövare
Lund Studies in Psychology of Religion 8
2006

156 p.
Swedish

ISSN: 1103-5757
ISBN: 91-974897-2-7

Keywords: förlåtelse

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05